Ceny a slevy - Chomutov

Roční kurzovné: 27 900 Kč
Registrační poplatek: 1000 Kč (v tabulce slev níže se podívejte, jak ho neplatit)
Možnosti splátek:

  • celé kurzovné najednou 27900 Kč
  • dvě splátky 2 x 13950 Kč
  • čtyři splátky 4 x 6975 Kč
  • měsíční splátky 10 x 2790 Kč

Jelikož je pomaturitní studium koncipováno jako 4-hodinový blok, lze si zajistit denní brigádu k financování studia. Této možnosti v minulých letech využilo mnoho našich studentů, kteří nemohli využít zdrojů svých rodičů ani úspor.

Slevy

SLEVOVÝ PROGRAM Sleva
Přihlaš se do 30.6.* a zaplať alespoň 1 měsíční
splátku a registrační poplatek za tebe zaplatíme!
1000 Kč
Přiveď kamarády
a registrační poplatek za tebe zaplatíme!
1000 Kč
*Přihlášením se má na mysli podepsání Smlouvy o zajištění pomaturitního studia cizího jazyka. Pokud před zahájením pomaturitního studia budete přijati na VŠ, tuto smlouvu zrušíme a veškeré uhrazené kurzovné vracíme.